fbpx
24. marts 2022
Af: Kristine Buske

”Vi hjælper beboerne med at forstå og holde af sig selv igen”

Psykolog Mette Toft Nissen er optaget af hele tiden at dygtiggøre sig. For det, mener hun, er afgørende, når man skal tilbyde den rette behandling til mennesker med misbrug. En gruppe med komplekse og forskelligartede problemstillinger.

Hver gang, der træder en ny beboer ind ad døren til Sydgården, er Mette Toft Nissens første tanke: ”Hvad er det for et menneske, der kommer der, og hvad er det for et liv, vedkommende har med sig?”

Siden hun blev færdiguddannet psykolog for 15 år siden, har hun arbejdet som terapeut på Sydgården. Spørger man hende, hvorfor hun brænder for misbrugsområdet, er det ikke selve misbruget, der optager hende. Det er alt det, der ligger bagved.

– Jeg er optaget af de psykologiske mønstre og sammenhænge, som har fået beboerne ud i et misbrug. Når man møder dem først, er det misbruget, der fylder, men når vi gennem terapien dykker ned i behov, afsavn og adfærdsmønstre, finder vi mennesket. Vi finder tilbage til deres værdier og er sammen i sorgen og i glæderne. Vi hjælper beboerne med at forstå og holde af sig selv igen. Det er det, det handler om, fortæller Mette Toft Nissen.

Kan hele tiden blive dygtigere

Udover at være autoriseret psykolog er Mette Toft Nissen også efteruddannet i schema terapi ligesom sine kollegaer samt kognitiv terapi og ACT-uddannelse. Lige nu er hun i gang med at efteruddanne sig i gruppeanalyse.

– Vores beboere har meget svære og forskellige problemstillinger. Derfor er det vigtigt, at jeg hele tiden holder mig fagligt inspireret og dygtiggør mig selv til at kunne møde beboerne på forskellige måder – både i deres misbrug og i personlighedsforstyrrelser eller psykiatriske lidelser, som flere har, siger Mette Toft Nissen.


For hende har det derfor også stor betydning at være en del af en arbejdskultur, hvor faglighed og uddannelse bliver vægtet højt.

– Jeg arbejder sammen med dygtige kollegaer, hvor vi kan dele forskellige faglige perspektiver i behandlingen, så vi hele tiden tilbyder den enkelte den bedste hjælp.

Skaber tryghed i trangen

Som en del af døgnbehandlingen afholder Sydgården eksponeringskurser for beboerne i sidste del af forløbet. 6 kursusdage i alt. Her lærer de strategier til at håndtere deres trang. Når de vurderes klar til det, bliver beboerne udsat for deres afhængighed, så de kan lære at modstå trangen. De kurser står Mette Toft Nissen for.

– Eksponeringskurserne betyder, at vi er der, når beboerne bliver udsat for deres trang. Vi indøver sammen strategier til at håndtere trangen, når den bliver høj. De sidste kursusdage foregår ofte, når beboerne er kommet hjem. På den måde mærker de fællesskabet og netværket, der samler dem op, når den svære hverdag banker på igen.