fbpx
05. december 2018
Af: Dorte Jacobsen

Trangen forsvinder ikke – men bliver nemmere at håndtere

Når beboerne er i behandling på Sydgården, slipper de ikke kun af med deres aktuelle misbrug. De bliver også bedre til at kæmpe imod tilbagefald, når trangen – uundgåeligt – dukker op igen på et tidspunkt.

Når du er fanget i et misbrug, opleves misbruget som en følgesvend, på tværs af situationer, som udgør det umiddelbare svar på alle dine problemer. Uanset om det er misbrug af alkohol eller stoffer. Det gælder hver gang, du har brug for at reagere på sorg, glæde, frustration eller andre følelser.

En vellykket behandling skal derfor føre til nogle alternative og sundere muligheder, når du er i en presset situation. Dette indbefatter også at træne i at reagere med andet end misbrug, når trangen trænger sig på.

Heldigvis viser målinger, at beboerne på Sydgården har netop dette udbytte af deres behandling.

– Ved ankomst undersøges beboeren ved hjælp af et omfattende spørgeskema. Når beboeren efter afsluttet forløb rejser igen, besvares samme spørgeskema igen. Herudfra kan vi se, hvordan den enkelte beboer har ”flyttet sig”, forklarer afdelingsleder og gruppeleder Dorte Anneberg Jacobsen.

At håndtere risiko-situationer
Statistikken over disse spørgeskema-besvarelser giver et meget opmuntrende billede af resultaterne på Sydgården.

Af målingen fremgår det, at beboerne opnår en styrket evne til at håndtere de risiko-situationer, hvor de kan opleve trang til at vende tilbage til deres misbrug. Beboerne har mindre risiko for at blive ramt af depression, angst og aggression, hvilket er tæt forbundet med misbrug. Herudover er beboernes trivsel  betydelig højnet.

På baggrund af et ophold på Sydgården beretter beboerne simpelthen om en betydelig bedring af deres evne til at være i og udholde følelsesmæssige sårbare situationer, uden at de behøver dulme eller ”flygte” ved hjælp af misbrug. Denne evne får de naturligvis brug for, når de efter endt behandling skal fortsætte et liv uden misbrug. Samtidig med at beboerne bliver bedre til at leve med og håndtere egen sårbarhed, lindres den ophobede vrede, angst og nedtrykthed, som ofte et tæt forbundet med misbrug.

– Trangen forsvinder ikke, selvom du er blevet afvænnet. Den skal du lære at leve med, når du har været misbruger. Når målingerne viser, at beboerne har en betydeligt større tillid til, at de kan håndtere deres trang i en risiko-situation, er det meget positivt.

– Som misbruger har du ingen tro på dig selv og ingen omsorg for dig selv. Det er vigtigt, at du får mere selvtillid og mere håb for fremtiden, når du i fremtiden skal kæmpe imod din trang til misbrug, forklarer Dorte Anneberg Jacobsen.

Den rigtige terapeutiske retning
Individuelt kan spørgeundersøgelserne bruges til at spotte, hvis en beboer har nogle helt særlige udfordringer. Samlet kan besvarelserne give et billede af, om Sydgården har valgt den rigtige terapeutiske retning for behandlingen.

– Besvarelserne kan dels bruges som dokumentation over for de instanser, der henviser til behandling hos os. Men de er ikke mindst et brugbart redskab til os selv. Vi kan hele tiden følge med i vores eget engagement i behandlingen og sikre, at udviklingen bevæger sig i den rigtige retning, siger Dorte Anneberg Jacobsen.

På Sydgården får beboerne al den støtte, de har brug for. Men når de forlader institutionen, er de på egen hånd. Så er det vigtigt, at opholdet på Sydgården har givet dem redskaber og robusthed til at håndtere de situationer, hvor de har risiko for at genoptage deres misbrug.

Til alt held viser Sydgårdens undersøgelse, at beboerne ved opholdets afslutning oplever en halvering på målingen ”Generel Psykisk Belastning”, hvilket kan give et praj om, at de er i bedre psykisk balance. Dette ses helt konkret ved betydelig reduktion af symptomer på depression, angst og aggression samt øget livstilfredshed og trivsel. Tilsammen betragter vi dette som nogle væsentlige beskyttende faktorer, når beboeren skal vende tilbage til sin hverdag efter endt behandling.

Se en oversigt over resultaterne på Sydgården her.