fbpx
11. februar 2019
Af: Anne Lottrup

Sydgården skaber fortsat trivsel

Sydgården skaber resultater, men vi er meget mere end resultatorienterede. Hos os kommer mennesket altid før alt andet.

Det er dejligt at blive anerkendt for positive resultater. De bekræfter os i det, vi altid har vidst. Vi kommer længst, når mennesket kommer først.

Socialtilsyn Syd har igen været på besøg. Og deres tilsynsrapport er blevet offentliggjort. Sidste år vurderede tilsynet, at Sydgården skaber god trivsel. Vi er stolte over, at vores indsats i år igen står afspejlet i en god bedømmelse, og vi er særligt glade for beboernes egne udtalelser i den forbindelse.

Det er vægtet i bedømmelsen, at de interviewede borgere generelt gav udtryk for at, de blev mødt med anerkendelse og omsorg. Borgerne fortæller, at der allerede ved indskrivning i behandling gøres meget ud af, at man skal passe på sig selv i forløbet, – både psykisk og fysisk, hvorfor der er stor respekt omkring egne grænser. Det oplyses af borgerne, at der bliver taget mange individuelle hensyn til den enkelte borger i behandling på trods af fastlagte dagsskemaer. Borgerne oplever ikke, at de bliver presset unødigt i behandlingen. Ligeledes tages hensyn til, hvis man har en dårlig dag.”

Det er vigtigt for os, at vores beboerne ikke føler, at respekten er ensrettet. Trivslen er essentiel for folks udvikling under behandlingsforløbet, og god trivsel kommer af, at blive mødt, som det menneske, man er.

Livsglæde og overskud

Når vi ikke oplever god trivsel, bliver vi kede af det og modløse. Når vi mister modet, tager fristelserne til i styrke. Vi får lyst til at dulme smerter og mismod, og pludselig er vi et skridt tættere på rusen.

Når vi trives, oplever vi den modsatte effekt. Vi får lyst til livet og mere overskud til finde fodfæste. Det åbner døren for at involvere sig mere i samfundet. I Socialtilsyn Syd-rapportens afsnit om selvstændighed og gode relationer fremhæver vores beboere også de gode muligheder for at være en del af det omgivende samfund. Vi bruger vores lokale fitnesscenter og svømmehal, når vi har brug for at komme lidt ud. Hver tirsdag er alle vores beboere i hallen. Vi stiller også bus til rådighed, når vores beboere selv arrangerer ture ud af huset.

Vores beboere tager nemlig også ansvar. Vi lytter til deres ønsker. Beboerne ved godt, hvad der kan hjælpe dem. One size fits all gælder ikke i et behandlingsforløb. Det er nødvendigt at vi skræddersyer visse aspekter til det enkelte menneske, uanset om det er at give plads til personens egne fritidsinteresser – om det er dart eller ridning – eller andre trin af behandlingen.

”I bedømmelsen er det vægtet, at de interviewede borgere oplyser, at de føler sig inddraget i beslutninger vedrørende dem selv i behandlingsforløbet. De inddrages blandt andet i gruppesamtalerne, og der lyttes til udsagn. Ligeledes nævnes, at man kan gå til/fra behandling, ift. hvad man magter.”