fbpx
03. juni 2019
Af: Carsten Gottlieb Johansen

Nogle skal hjælpe, når de udsatte bliver glemt

Bestyrelsesmedlem Bente Meunier har været engageret i socialt arbejde hele sit liv, siden hun som ung blev involveret i støtte til hjemløse i Frankrig. ”Jeg opdagede, at det kalder på en helt særlig indsats, når mennesker har en masse sammensatte problemer at slås med – og jeg vil altid være en af dem, der gerne vil være med til at løse problemer”.

Nøgleordet er engagement, når du skal beskrive Bente Meunier. Det er nok derfor, hun er så godt tilpas i arbejdet med Sydgårdens bestyrelse.

– Jeg er meget glad for de samtaler, vi har i bestyrelsen, hver gang vi holder møde. Vi har meget forskellige faglige baggrunde, men gennem alle mine 8 år har medlemmerne haft det til fælles, at de er engageret og optaget af at gøre det rigtige for Sydgården, siger Bente Meunier.

Der er løbet meget vand i stranden, siden hun som ung blev tilknyttet Abbé Pierres arbejde for udsatte i Frankrig. Dér tilbragte Bente Meunier to lærerige år, før hun var klar til at starte på uddannelsen til socialrådgiver. Herefter blev det til  35 år på socialområdet, hvor hun hurtigt blev involveret i ledelse og endte som socialdirektør.

I dag er Bente Meunier stoppet på arbejdsmarkedet, men hun er stadig optaget af at bruge sin viden om organisering og ledelse til at udvikle Sydgården.

– Med min baggrund har jeg indgående kendskab til kommunernes arbejdsgange, og jeg er drevet af at formidle det tværfaglige samarbejde på socialområdet, så alle gode kræfter arbejder sammen for at hjælpe borgeren. Det arbejde bliver vi aldrig færdige med, og det er her, jeg har noget særligt at bidrage med i bestyrelsen for Sydgården, siger hun.

Respekt for mennesker

Engagement er vigtigt. Andre nøgleord er respekt og fokus på, at mennesker kan udvikle sig og komme videre i livet. Her føler Bente Meunier sig virkelig på bølgelængde med Sydgården.

– Den tidligere forstander inviterede mig ind i bestyrelsen, fordi man gerne ville have et medlem med god forbindelse til kommunerne. Da jeg begyndte at komme regelmæssigt på Sydgården, blev jeg meget glad for at opleve deres menneskesyn, respekten og omsorgen, siger Bente Meunier.

– Et politisk mantra i det sociale arbejde handler i dag om, at vi skal have mennesker i arbejde, og at de skal behandles ambulant, tæt på deres nærmiljø. Men nogle mennesker har brug for tid, ro og dybere behandling, og derfor er der brug for et sted som Sydgården. Samfundet bør også anerkende, at alt ikke kan løses.

– Vi må sammen med resten af KFUM’s Sociale Arbejde arbejde hårdt for at synliggøre, at der er brug for lange seje træk og mere intensiv hjælp, når mennesker er udsatte og har mange problemer ud over misbrug. Der er brug for mere døgnbehandling i Danmark, end vi har nu.

Fleksible aftaler med kommunerne

Bente Meunier vil ikke fremhæve sin egen indsats i bestyrelsesarbejdet, men hun vil gerne pege på et par initiativer, hun er godt tilfreds med at have fremmet.

– I min tid er Sydgården kommet tættere på kommunerne. Vi er blevet bedre til at komme i dialog med dem og skabe nogle fleksible aftaler og skræddersyede forløb. Desværre er kommunernes budgetter enormt stramme, så det handler også om at få det bedst mulige ud af de penge, der er til rådighed.

– Det er også rigtig positivt, at vi inviterer kommunens medarbejdere gratis på kursus på Sydgården. På den måde er vi med til at højne fagligheden hos behandlerne i det ambulante led – og måske kan vi også påvirke dagsordenen lidt ad den vej, siger Bente Meunier.

Hun mener, Sydgårdens insisteren på en høj faglig kvalitet og gode metoder har været den helt rigtige vej at gå. Det har gjort Sydgården til et fyrtårn inden for døgnbehandling af misbrug.

– Og så er det i øvrigt dejligt, at Sydgården er en god arbejdsplads, hvor der hersker en god ånd og hvor alle vores fagligt dygtige medarbejdere har gode muligheder for efteruddannelse og supervision for at holde fast i trivsel og udvikling.