fbpx
21. april 2020
Af: Kristine Buske

”Misbrugsbehandling giver de indsatte mulighed for at tage ansvar for deres eget liv”

Sdr. Omme Fængsel har fået ny leder i misbrugsafdelingen. Her fortæller han om det vigtige arbejde, Sydgården udfører i fængslet, og hvorfor han selv er vendt tilbage til fængselsarbejdet.

De lever et liv uden for samfundets regler og bliver ofte omtalt som ’dem, der ikke er Guds bedste børn’. Men de har et ønske. Et ønske om at komme ud på den anden side af tremmerne og starte et nyt liv.

I Sdr. Omme Fængsel har 134 indsatte sagt ja til Sydgårdens tilbud om behandling af deres misbrug i den forgangne måned. Alkohol, hash, amfetamin og kokain følger ofte med den kriminelle livsstil, og det er derfor nødvendigt at få hjælp til at slippe eller reducere brugen af rusmidlerne, hvis de indsatte skal slippe kriminaliteten, når de har afsonet deres straf.

”De indsatte vælger selv, om de ønsker misbrugsbehandling. Nogle vil gerne blive helt fri for rusmidlerne. Andre ønsker måske at slippe nogle af stofferne eller at skære ned på mængden,” forklarer Dharma Sjøstedt, der er Sydgårdens nye afdelingsleder i Sdr. Omme Fængsel.

Misbrugsbehandling er chancen for et nyt liv
Dharma Sjøstedt har over 20 års erfaring med misbrugsbehandling og har tidligere arbejdet med misbrug i fængsler. Efter at have arbejdet i alkoholbehandlingen i Esbjerg Kommune er han nu tilbage i et fængsel – ikke fordi kommunal misbrugsbehandling ikke er vigtigt – men fordi han ser arbejdet i fængslerne som et område, hvor det er særligt vigtigt at fokusere på misbrugsbehandling.

”Vi hjælper en gruppe, som ikke står særlig godt i samfundet. De er i en udsat position, hvor de bliver set ned på og har mange ting med i bagagen, som kan være svære at slippe. Her er misbrugsbehandling en unik mulighed for at give dem en chance til og hjælpe misbrugerne ud af deres kriminelle løbebane,” siger han og tilføjer:

”Mange sidder i fængsel som konsekvens af misbruget. Derfor er det vigtigt lige præcis i fængslet, hvor de får en pause fra kriminaliteten, at de får hjælp og værktøjer til at holde sig ædru og clean, når de bliver løsladt og kommer tilbage i de vante rammer. Helt enkelt giver vi de kriminelle mulighed for at tage ansvar for de ting, de har gjort, og tage ansvar for at starte et nyt liv. De kan være den forskel, de ønsker.”

Arbejder med bagvedliggende årsager
Sdr. Omme Fængsel har misbrugsbehandling på fire afdelinger. Et dagtilbud og døgnbehandling, hvor de indsatte bor på afdelingen og et ambulant tilbud med samtaler, introforløb og gruppeforløb. De indsatte vælger selv mellem de tre tilbud. Når de indsatte kommer til overgangsperioden fra fængsel til løsladelse, kan de få efterbehandling på Pension Lyng.

Lige meget hvilken afdeling, det drejer sig om, så er kerneopgaven misbrug. Men Sydgårdens terapeuter arbejder også med de bagvedliggende årsager til misbruget.

”Misbrugsmiljøet og det kriminelle miljø er hårde miljøer, hvor man ofte tilegner sig strategier for at overleve, som kan minde om diagnoser. Det kan for eksempel være ADHD og antisocial personlighedstræk, hvor man sætter egne regler over samfundets. Regler der med tiden bliver grovere og grovere. Men når vi fjerner misbruget, oplever vi ofte, at behovet for startegierne forsvinder,” forklarer Dharma Sjøstedt.

Mange af de indsatte har også udviklet PTSD på grund af de mange hårde ting, de har oplevet i det kriminelle miljø.

”PTSD’en betyder, at de er i konstant arrousal – kroppen er hele tiden klar til flugt eller kamp. Det er først, når vi fjerner misbruget, at vi kan hjælpe dem med at få nogle redskaber til at håndtere deres PTSD,” fortæller Dharma Sjøstedt.

Han vil fremover have ansvaret for at gøre det muligt for de indsatte i Sdr. Omme Fængsel at få deres ønske opfyldt. Ønsket om et nyt liv uden misbrug.

__________


Om Sdr. Omme Fængsel:
Sdr. Omme Fængsel er et åbent fængsel med plads til 222 indsatte fordelt på fællesskabsafdelinger, en uddannelsesafdeling, to behandlingsafdelinger samt en halvåben afdeling.
15 ansatte fra Sydgården
Behandling på 4 afdelinger: ambulant, dagtilbud, døgnbehandling og Pension Lyng.
134 indsatte har været i misbrugsbehandling i marts måned.