fbpx
27. marts 2020
Af: Kristine Buske

Misbrug stopper veteraners mentale helingsproces

Fjerner du misbruget hos en krigsveteran med PTSD, kan det i værste fald ende med, at han skader sig selv eller andre. Derfor er det vigtigt med individuelt tilpasset misbrugsbehandling, der håndterer PTSD-symptomerne og arbejder med de traumer der er med til at fastholde misbruget.

Et barn der græder, lugten af benzin eller mange mennesker samlet ét sted. For krigsveteraner med PTSD er det meget forskelligt, hvad der trigger deres lidelse. Fælles for alle er, at de har oplevet noget, som kun de færreste kan forestille sig.

Derfor er det måske heller ikke ubegribeligt, at nogle veteraner tyr til flasken eller ender med at dulme deres symptomer med stoffer eller overmedicinering. Forskning peger på, at krigsveteraner har mere end dobbelt så stort et forbrug af alkohol og stoffer som resten af befolkningen.

”Misbruget kan siges at blive et symptom på PTSD’en. Mennesker med PTSD prøver typisk at fortrænge og undgå de påtrængende genoplevelser af det, de har oplevet. Her kan misbruget tænkes som en kemisk undgåelse, der mindsker oplevelsen af symptomerne, men som så ender med at blive et symptom i sig selv,” forklarer psykolog og seniorforsker Bo Bach, der desuden er medlem i bestyrelsen hos døgnbehandlingscenteret Sydgården.

Han uddyber, at misbruget kun giver en midlertidig lindring eller blokering af symptomerne.

”Misbrug kan siges at lukke helt eller delvis ned for psykologisk udvikling og heling. For veteraner betyder det, at de ikke kan hele deres sind. Det sætter kroppen og psyken i dvale, så den aldrig får bearbejdet traumerne.”

PTSD genopliver traumerne

PTSD er den eneste psykiske lidelse, hvor der skal være en eller flere traumatiske oplevelser bag for at kunne stille diagnosen. Og det er netop de traumatiske oplevelser, veteranerne genoplever på den ene eller anden måde, når de møder ude- eller indefra kommende “triggers”. Det er helt enkelt sindet og kroppen, der husker de forfærdelige hændelser og straks reagerer på eller blokerer for dem.

Nogle kan reagere ved at blive irritable eller aggressive, andre kan blive ramt af panikangst, hvor kroppen pludselig lukker helt ned, hjertet pumper løs, og det bliver svært at trække vejret. Og så er der nogle, der oplever, at deres følelser er koblet fra og kan føle sig tomme og hule indeni. Tit optræder både angst, irritabilitet og følelsesløshed på skift.

”Kroppens alarmberedskab bliver aktiveret, når du sanser noget, der minder om den traumatiske oplevelse, og du dermed genoplever det ubehagelige igen. Det kan også forekomme gennem flashbacks eller mareridt om natten. Det der sker er, at nervesystemet tager over, og får kroppen til at reagere,” siger Bo Bach.

Misbrugsbehandlingen skal tage fat om PTSD’en

Når veteraner får PTSD, skyldes det ikke alene, at de genoplever de traumatiske oplevelser. De har som soldater oplevet, at det har været nødvendigt hele tiden at gå et skridt længere og lukke ned for egne følelser. De har lært at blive ved – også selv om de har været bange eller måske ligefrem set mennesker dø for øjnene af sig. De har lært ikke at lytte til kroppen, men derimod trænet den til at være i konstant alarmberedskab. Den stresspåvirkning tager de med sig, når de kommer hjem.

Fordi PTSD er en lidelse der kan gribe voldsomt ind i et menneskes liv, mener Bo Bach, at det er særlig vigtigt, at der bliver taget højde for PTSD-symptomerne, når veteraner kommer i misbrugsbehandling.

”Det er meget forskelligt, hvad der trigger PTSD’en, og hvordan man reagerer. Derfor bør behandlingen være individuelt tilpasset og tage udgangspunkt i den enkeltes traumer og oplevelsen af dem,” siger Bo Bach og slår fast:

”Det nytter ikke noget bare at fjerne misbruget, for så vil veteranen umiddelbart mangle noget af dulme sine symptomer med, og det kan i værste konsekvens ende med, at han skader sig selv eller andre. Derfor er en vigtig del af behandlingen at arbejde med de bagvedliggende årsager til misbruget, som her er de traumatiske oplevelser.”