fbpx
02. december 2020
Af: Kristine Buske

Misbrug og psykiske lidelser forstærker hinanden

Mange misbrugere har en psykisk lidelse kombineret med deres afhængighed. Opsporer og behandler man ikke begge diagnoser, kan de spænde ben for behandlingen.

De fleste ved nok, hvad et misbrug vil sige; afhængigheden af rusmidler som alkohol, stoffer eller medicin. Men hvad de færreste nok ved, så er der ofte også psykiske lidelser i samspil med misbruget. Det kan for eksempel være angst, depression, skizofreni eller en bagvedliggende personlighedsforstyrrelse.

Kombinationen af misbrug og en psykisk lidelse kaldes dobbeltdiagnose. Det er vigtigt at være opmærksom på, når man behandler et misbrug. For udfordringen er, at de to diagnoser kan spænde ben for hinanden ved at forværre hinandens forløb og komplicere behandlingen. Det forklarer seniorforsker og psykolog Bo Bach, der også sidder i bestyrelsen hos Sydgården.

”Mennesker med en svær psykisk lidelse bliver typisk behandlet i psykiatrien. Her kan et misbrug maskere eller komplicere den psykiske lidelse og gøre det svært at arbejde med den. For eksempel kan canabis eller benzodiazepiner lukke ned for følelserne og det, der er svært, så terapeuten bliver mødt af en mur, der ikke er til at trænge igennem. Modsat vil mennesker med et misbrug typisk blive tilbudt ambulant behandling i kommunen. Her kan mennesker med for eksempel en personlighedsforstyrrelse have tendens til at blive vrede på misbrugsbehandleren og have svært ved at samarbejde,” siger han.

De mange skift mellem de to behandlingssystemer kan i værste fald ende med at sabotere udbytte af behandlingen.

”Dette bekræfter deres egen selvopfattelse af, at ingen vil dem. Det gør, at de får endnu svære ved at slippe misbruget, fordi de tror, at de alligevel ikke kan hjælpes,” fortæller Bo Bach.

Behandling af hele personen
Man skal forstå, at et misbrug for mange mennesker er et redskab til at håndtere svære følelser og tanker. En form for selvmedicinering og en måde at komme væk fra en barsk virkelighed. Mange misbrugere har traumer fra barndommen eller komplicerede livskriser med i rygsækken, og nogle kan udvikle et misbrug som en måde at håndtere symptomer ved en psykisk lidelse. Det betyder, at man ikke bare kan fjerne misbruget og så tro, at problemet er fikset. For uden misbrug, er der ikke noget at dulme de svære ting med.

Samtidig kan misbruget også være med til at forstærke og vedligeholde den psykiske lidelse. Nogle kan endda udvikle en psykisk lidelse, hvor de for eksempel får psykoser, på grund af misbruget.

Der er derfor behov for en intensiv indsats, hvor man kigger på helheden og tager hånd om eventuelt bagvedliggende diagnoser og traumer.

”Det er vigtigt at tænke hele personen. Man skal både indtænke misbrugerens personlighedsprofil og symptomer, og så skal man i behandlingen benytte en terapiform, som tager højde for det hele og kan tilpasses personen,” forklarer Bo Bach.

Døgnbehandlingscentre håndterer dobbeltdiagnoser
Men hvordan sikrer man så den bedst mulige misbrugsbehandling til mennesker med dobbeltdiagnoser, når misbrugsbehandling og psykiatrisk behandling er adskilt?

Bo Bach sammenligner med Norge, hvor man har samkoordineret det, der hos nordmændene hedder psykisk helseværn og misbrugsbehandling. Det gjorde man angiveligt også tidligere i Danmark, men på et tidspunkt flyttede man misbrugsbehandlingen ud i kommunerne, fordi man kunne se, at borgere med et misbrug havde flere sociale udfordringer også.

Der findes dog nogle døgnbehandlingscentre i Danmark heriblandt Sydgården, som kan håndtere dobbeltdiagnoser. Samtidig mener Bo Bach, at man bør samarbejde tæt mellem psykiatri og misbrugsbehandling.

Når man behandler dobbeltdiagnoser, er det nødvendigt med en behandling, der både forstår funktionen af misbruget og samtidig kan arbejde med de sammenspillende psykiske lidelser. For ellers kan det være svært af nå nogen vegne med behandlingen,” siger Bo Bach.