fbpx
10. juni 2019
Af: Carsten Gottlieb Johansen

Meningsfuld indsats i fængslet

Der er mange gengangere i misbrugsbehandlingen i Renbæk fængsel. Mange tilbagefald og frustrationer. Men der er også masser af positive fremskridt hos deltagerne, og Sydgårdens stab af behandlere opfatter arbejdet i fængslet som noget af det mest meningsfulde, de har med at gøre.

Ingen er udstødte. Alle bliver set og anerkendt i fællesskabet – selvom vi naturligvis hellere havde undgået et gensyn med dem inde i fængslet.

– Vi brænder for, at ingen skal være alene og udstødt. Nogle indsatte har gjort forfærdelige ting, som vi slet ikke billiger. Men det ændrer ikke på, at de altid er velkomne hos os i misbrugsbehandlingen, siger Charlotte Sandfeld.

Som afdelingsleder var Charlotte med til at opstarte Sydgårdens misbrugsbehandling i Renbæk fængsel i efteråret 2005. Og hun holder stadig skansen med en opgave, der har ændret sig ganske meget gennem årene.

Ændringerne skyldes heldigvis primært, at Sydgårdens behandlere er blevet klogere på fængselsverdenen.

– Ikke alene skaber fængslet nogle andre rammer. Klienterne er også mennesker med andre typer af personlighedsmæssige symptomer, end vi møder i behandlinger uden for fængslet. Og de er i en ganske anden situation; nogle har grundlæggende svært ved at indordne sig, mens andre næsten føler sig mere trygge, når de er i fængsel, forklarer Charlotte Sandfeld.

Og uanset hvor klienterne kommer fra, er de ramt i en afmagt. De har også et liv udenfor med familie, venner og andre behov, som de er afskåret fra, mens de er bag tremmer.

Så et frø til stoffrihed

Indsatte skal kunne fremvise en clean urinprøve, hvis de vil på udgang. Det skaber en del af motivationen for misbrugsbehandling, som er et tilbud til alle indsatte på linje med tilbud om arbejde.

– Det er ekstremt hårdt at være misbruger i et fængsel. Men det er også hårdt ikke at være det! Det er svært at stoppe sit misbrug, selvom man er i fængsel.

“Vi skal være et spejl for vejen til et liv, der er udviklende,
glædesfyldt og med en indre vished om, at vi alle er elsket”

– Derfor kan det i høj grad diskuteres, hvordan man skal måle vores indsats. Handler det udelukkende om, at klienterne skal blive stoffri? Ofte kræver det mange forsøg, før det lykkes at bryde ud af misbrug. Eller handler det i lige så høj grad om at så et frø? Vi giver deltagerne en oplevelse, hvor de bliver mødt af en væren, der afspejler visdom, medfølelse, tryghed, gennemsigtighed og empatisk konfrontation. Vi skal være et spejl for vejen til et liv, der er udviklende, glædesfyldt og med en indre vished om, at vi alle er elsket. Og hvis du spørge mig, er en meget vigtig del af vores opgave, siger Charlotte Sandfeld.

Dermed siger hun også, at arbejdet i fængslet naturligvis er fuld af udfordringer. Mange indsatte sidder fast i en jeg-gør-hvad-der-passer-mig-kultur, selvom de i virkeligheden også gerne vil slippe fri af misbruget.

– I perioder er virkeligheden meget forskellig fra drømmen. Nogle gange er det meget få, der gennemfører. Men samtidig kan vi se, at vi gør en stor forskel, alene fordi vi er der. Fordi vi møder deltagerne og anerkender dem. Fordi de bliver set, siger Charlotte Sandfeld.

I sin tid i Renbæk har hun hørt op mod 1.000 livshistorier fra mennesker i misbrugs behandling. Og som hun siger: ”Jeg har endnu ikke hørt en barndomshistorie, som jeg gerne ville bytte med”.

Mindfulness skaber indre ro

Forløbet i fængslet har typisk et forløb på 12 uger. I nogle tilfælde lidt længere. Behandlingen starter med en test, som afdækker om deltagerne lider af eksempelvis ADHD, PTSD eller andre former for traumer. Det giver en rettesnor til at forstå, at de er i misbrug – og hvorfor.

En af de metoder, som altid giver succes, er mindfulness-øvelser. Mindfulness er et effektivt redskab i mange former for terapi, og det skaber også meget positive resultater for de indsatte misbrugere.

– Det handler jo om at komme ind og finde fred og ro inde i sit selv. Mange deltagere tror knapt på, at sådan noget findes. Men vi kan se i øjnene på dem, når de kommer derind. Og de kan selv se det.

“Livet kan give modstand til os alle,
og der er et lys i mørket, du kan søge efter”

– Ofte ankommer de 20 minutter før, vi skal have mindfulness-session. Så sidder de helt stille og venter, mens de glæder sig til at komme ind i fællesskabet og den fred, de mærker i sig selv, forklarer Charlotte Sandfeld.

I løbet af behandlingen opstår der stærke relationer og fællesskab imellem deltagerne. Mindfulness spiller her en vigtig rolle, fordi øvelserne styrker bevidstheden om, at vi alle er i samme båd. Livet kan give modstand til os alle, og der er et lys i mørket, du kan søge efter.

Et åndehul med fornyet styrke

Samtidig med, at deltagerne arbejder med deres misbrug og indre konflikter, skaber behandlingen et fristed. Behandlingen er isoleret fra de øvrige aktiviteter og dynamikker i fængslet.

– Misbrugsbehandlingen er også et åndehul. Vi er ikke fængselsbetjente, og vi har fuldstændig tavshedspligt. Det åbner for en anden type samvær, som fremmer den styrke, det kræver at arbejde sig ud af et misbrug, siger Charlotte Sandfeld.

Sydgården er et tilbud, som både de indsatte og fængslets ledelse sætter stor pris på. Selvom der kommer gengangere, man ville ønske ikke at have set igen i misbrugsbehandlingen, bliver de alle mødt med de samme åbne arme:

– Når du kommer hos os, er du aldrig i tvivl: Hos os er alle velkomne, og uanset din historie eller dine udfordringer, er vi der altid til at lytte og give al den støtte, vi kan, siger Charlotte Sandfeld.

Siden 2011 har Sydgården også kunne tilbyde misbrugsbehandling i fængslet i Sdr. Omme.