fbpx
09. juni 2019

Medicinmisbrug

Et medicinmisbrug kan være opstået som supplement til et andet misbrug eller stå alene. Misbrug af medicin opstår oftest i forbindelse med angstdæmpende, beroligende og smertestillende midler.

Der er tale om misbrug af medicin, hvis man tager medicin for at opnå en rusvirkning eller for at få daglige problemer på afstand. Sovepiller, angstdæmpende og smertestillende medicin indeholder stoffer, der kan fremkalde psykiske ændringer, der på mange måder svarer til den rusvirkning, man opnår ved at drikke alkohol.

Man er afhængighed af medicin, hvis man efter nogle uger eller måneders brug får en udtalt trang til at indtage lægemidlet, hvis man ikke kan styre sit forbrug, og hvis man bruger en væsentlig del af sin dagligdag på at skaffe og indtage medicin. Man skal desuden indtage større og større doser for at opleve den samme effekt, og man får abstinenser som uro, angst og søvnbesvær, hvis man ikke får medicin nok.

Sydgårdens udgangspunkt

Vores udgangspunkt er, at mennesker begynder at misbruge medicin af psyko-sociale årsager og bliver afhængige af fysiske årsager. Vi tænker på medicin som et stemningsændrende stof og tager udgangspunkt i, at alle stemningsændrende stoffer kan påvirke et menneskes tænkemåde, ødelægge kroppen og påvirke adfærd og relationer.

Samarbejde om behandling

På Sydgården planlægger vi udtrapning af afhængighedsskabende medicin i samarbejde med brugeren, dennes misbrugscenter og vores psykiater.

I behandlingen gives der viden om og hjælp til at..

  • kunne genkende og håndtere abstinenssymptomer
  • kunne genkende og håndtere bivirkningerne af benzodiazepiner – såsom angst, søvnbesvær, forringede kognitive evner, somatiske symptomer, depression. Det er ofte bivirkninger, som ofte minder om årsagerne til, at man begyndte at bruge medicinen.
  • kunne genkende, hvordan afhængigheden har udviklet sig
  • blive klar over de negative konsekvenser af misbruget for sig selv og sine nærmeste
  • kunne genkende og håndtere trang

Et godt liv uden misbrug

Målet for behandlingen er et godt liv uden misbrug, og for at nå dertil, hjælpes misbrugeren til at fokusere på,…

  • hvordan medicinen har hjulpet
  • hvilke kompetencer der mangler for at kunne leve et godt liv uden medicin
  • hvilke tanker man gør sig om sig selv og andre, når man er clean
  • om man er føjelig, om man går i kamp mod andre, om man skal præstere for at føle sig god nok
  • hvordan man har det med at være sårbar og bede om hjælp