fbpx
08. november 2019
Af: Kristine Buske

Malene hjælper beboernes alarmberedskab til ro

Mange af Sydgårdens beboere er traumatiserede og anspændte. Det gør det svært for dem at modtage behandling. Derfor har psykoterapeut Malene Buchardt Lyck taget en uddannelse i SE-terapi – i dagligt tale traumeterapi.

Nogle af Sydgårdens beboere har så svære psykiske, følelsesmæssige og kognitive udfordringer, at de først og fremmest har behov for stabilisering og tryghed. For at de reelt har forudsætninger for at kunne få udbytte af behandling. I den forbindelse syntes det tiltagende nødvendigt, at udvide tilbuddet med øget fokus på, mere kropsorienteret behandlingsmetode.

Malene Buchardt Lyck er uddannet socialpædagog og psykoterapeut og har netop tilføjet SE (Somatic Experiencing)-terapeut til CV’et, hvor hun er certificeret som behandler af chok og traumer. I daglig tale kaldes behandlingsformen traumeterapi.

Misbrug kan være en kunstig regulering af alarmberedskabet

Mange mennesker med misbrug har traumatiske oplevelser med i bagagen. Kroppen er konstant i alarmberedskab, forberedt hvis der skulle være fare på færre. Dette er i sig selv stressende/trættende konstant at være på vagt psykisk og fysisk. For flere betyder dette en rastløshed, anspændthed, høj impulsivitet og for flere skaber dette massive søvnforstyrrelser. Nogle beskytter sig med en undvigende adfærd andre ved en dominerende/angribende  adfærd.

I begge tilfælde bliver det for mennesker der har udviklet en afhængighed fristende at ty til flasken tage stoffer eller medicin for at dulme nerverne eller stimulere sig for at løfte stemningen.

”Misbrug er en kunstig måde at regulere nervesystemet på. Her kan traumeterapi give supplerende metoder til at bringe beredskabet i ro,” forklarer Malene Buchardt Lyck.

Giver flere muligheder i behandlingen

Metoderne i traumeterapi handler blandt andre metoder om grounding – altså at genfinde forbindelse til kroppen. For en beboer, hvis krop er i kamp-beredskab, kan det for eksempel være en hjælp at stå og skubbe til en væg for at aflade vredesenergien. For beboere med højt angst/stress niveau kan det være rart at lære nye måder at berolige sig selv på ved foreksempel forskellige måder at berøre kroppen på.

”SE-terapi harmonerer godt med Schema Terapien. Herudover suppleres behandlingen med konkrete lette øvelser beboerne selv kan anvende under og efter behandlingsforløbet på Sydgården – ”hjælp til selvhjælp” siger Malene Buchardt Lyck.

Sydgården arbejder hele tiden på at optimere behandlingen. Misbrug og personlighedsforstyrrelser er komplekst og der er derfor behov for hele tiden at bygge ny viden på og øge mulighederne, så behandlingen kan tilpasses den enkelte beboer.

”Vi arbejder i forvejen med traumer på Sydgården, men SE-terapien giver os flere muligheder. For mig har det givet en øget forståelse for sammenhængen mellem psyken og kroppen, og hvor afgørende det er at blive tryg ved at være i kontakt med egen krop, sansninger og følelser.”