fbpx
31. januar 2019
Af: Mette Bernt

Klippekort – en livline før det går galt

Meget kan lykkes, mens man som misbruger er i et behandlingsforløb. Det svære slag skal egentlig først slåes, når man vender tilbage til hverdagen. Her bidrager Sydgårdens klippekortsordning til en blidere overgang.

På Sydgården har man ikke et standardiseret udslusningsprogram. Men i dag, hvor mange misbrugere kun er 3 måneder i behandling, er man opmærksom på, at mange beboere oplever store udfordringer, når de vender hjem. Har man ikke familie eller job, banker ensomheden på døren, når man er tilbage i sin egen bolig. At vende tilbage til den gamle vennekreds, som måske består af misbrugere, gør det oplagt at falde ind i den gamle gænge. Her gør klippekortsordningen det muligt, at man kan bevare kontakten til et godt netværk, hvor man kan få hjælp, før det går galt.

– Det er ikke et decideret udslusningsprogram, men et individuelt tilpasset forløb, hvor vi tager højde for den enkeltes individuelle behov, siger Sydgårdens leder Susanne Dahl.

Flere kommuner har gode udslusningsforløb med egne misbrugskonsulenter. Alligevel har mange brug for at slippe livlinen blidt.

– Det kan for mange være en stor hjælp trinvist at vende tilbage til hverdagen og også blive i den terapiform, man kender, siger Susanne.

En kommune kan fx vælge at give en borger 30 klip, hvor et klip dækker et døgn på Sydgården.

– Klippekortet kan fx bruges til et planlagt forløb, hvor man først er en uge hjemme, så en uge på Sydgården, så to uger hjemme, osv., siger Susanne.

Klippene kan dog også bruges med meget kort varsel. Flere kontakter da også Sydgården, når de pludselig mærker, at de er ved at falde i, eller når de er faldet i. Der er måske behov for et enkelt døgn eller en hel uge. Begge dele kan ofte lade sig gøre med kort varsel. En mulighed er også at deltage på Sydgårdens weekendkurser, hvor der altid er to terapeuter til stede, som har tid til at lytte og rådgive. At kunne bruge klippekortet efter behov er også værdifuldt for de misbrugere, der stadig er i job. Her kan man fx komme en torsdag aften, få individuel terapi om fredagen og herefter deltage i et weekendkursus med gruppeterapi. Noget man på Sydgården oplever, at også arbejdsgivere er meget åbne overfor.

– Klippekortsordningen matcher ønsket om individuelle forløb, som bliver efterspurgt af mange kommuner. Samtidig er det helt i overensstemmelse med Sydgårdens værdier om, at der skal være plads til os alle. Der er plads til dig, uanset, hvordan du har det. Når du synes, du har brug for noget fra os, så er vi her, siger Susanne.

Netværk og blid overgang
På Sydgården ved man, hvor vigtigt det er for misbrugere, at det er nemt at bede om hjælp, før det går galt. Netop fordi, det er, når man kommer hjem, at slaget skal slåes.

– Man kan også få et tilbagefald hos os – men så er vi der til at gribe en. Det er 100 gange sværere at være hjemme, siger Susanne og peger på, at en af de største udfordringer er ensomheden. En anden er den, hvor man har arbejdet for meget og været for presset i et job og har brugt hash eller kokain til at klare udfordringerne. Vender man tilbage til en uændret jobsituation, er der risiko for at falde tilbage i det gamle mønster.

Susanne oplever igen og igen, hvor tydeligt, det er, at tidligere beboere er rigtig glade, når de kommer her.

– Man kan se det i øjnene. Det er ligesom at komme hjem. Der er tryghed, der er krammere. Det her er et sted, hvor de kan snakke om alt det vanskelige ved at komme hjem. Der er glæde, varme og åh, hvor er det dejligt at komme tilbage. Der bliver lavet en connection – og det fungerer ikke for alle med et hårdt cut men derimod en blidere overgang.

Ud over at den blide overgang er en stor hjælp, opdager mange også, hvor langt de er kommet, når de kommer tilbage til Sydgården. Det er en motivation – også når man pludselig sidder en aften derhjemme og tænker, at nu har man klaret den i tre måneder, så kan man godt tage et enkelt glas.

I dag er det ca. en tredjedel af Sydgårdens beboere, der får et klippekort. Hvordan man ønsker at bruge klippekortet, er en aftale mellem klient, terapeut og kommune. Kommunen samordner indsatsen og ved, at klienten bliver ved at få den samme terapiform og ikke kommer til at sidde i ensomhed derhjemme med risiko for tilbagefald.

– Og så betaler de med klippekortet kun for den tid borgeren er på Sydgården, slutter Susanne.