fbpx
03. juli 2019
Af: Carsten Gottlieb Johansen

Kirsten værner om hjertestedet Sydgården

Som formand for Sydgårdens bestyrelse ser Kirsten Sønderby det som sin vigtigste opgave at værne om de allerede eksisterende værdier på det ”hjertested”, hun opfatter Sydgården som. Bl.a. ved at ansætte den helt rigtige leder, ved at stå i spidsen for et kommende have-anlæg og ved at værne om den høje faglighed.

Da først Kirsten havde lært Sydgården at kende, blev hun klar til at gøre en stor indsats for, at behandlingscentrets tilbud får en stadig stærkere plads i behandlingen af mennesker med misbrug og andre personlige udfordringer.

– Jeg opdagede hurtigt, hvor dygtige medarbejderne er, og hvor vigtig Sydgården er på området. Og derefter var det oplagt for mig at tage et større og større ansvar i bestyrelsen, siger Kirsten Sønderby.

Hendes indgang til bestyrelsen var en smule tilfældig på den måde, at hun blev tilbudt at afløse tidligere formand Kim Jon Eriksen, da han forlod Haderslev for at blive sognepræst i Vestjylland. Kirsten Sønderby havde kendskab til misbrugsområdet fra sit tidligere virke som sognepræst og sygehuspræst, og hun kunne se vigtigheden i, at bestyrelsen i Sydgården arbejder på et kristent grundlag.

– Jeg blev næstformand under Inge Lindhardt Mikkelsen, og man kan ikke undgå at grebet af Sydgårdens ånd. De faglige og menneskelige idealer, der sætter dagsordenen både i bestyrelsen og i det daglige arbejde, forklarer hun.

Den helt rigtige leder har hjertet med

I de seneste tre perioder har Kirsten ladt sig vælge til formand for den meget engagerede bestyrelse. Og hun ser først og fremmest sig selv som en facilitator for, at bestyrelsen fortsætter sit arbejde.

– Bestyrelsen er meget tæt på det daglige arbejde og er meget grundigt orienteret af ledelsen. Derfor ser jeg det som min opgave at lede møderne, sådan at de skaber rum for gode beslutninger, bla. har vi aftalt en ny struktur i møderne, hvor vi har endnu bedre mulighed for at tale sammen og holde fast i Sydgårdens værdier, siger Kirsten Sønderby.

En anden opgave, hun er stolt over at have deltaget i, er ansættelsen af centerleder Susanne Dahl, da Sydgårdens mangeårige leder Erik Hansen trådte tilbage.

– Det var uhyre vigtigt at finde den helt rigtige leder til et ”hjertested”, som Sydgården. Den nye leder skulle i den grad have hjertet på rette sted, samtidig med at det faglige niveau er i top. Jeg er glad for at konstatere, at vi lykkedes med at finde den helt rigtige leder, konstaterer bestyrelsesformanden.

Naturen støtter din mentale balance

Måske havde Kirsten ikke så faste ideer om bestyrelsesarbejdet, før hun satte sig for bordenden. Men det har hun i dag.

Hun er lige nu optaget af bestyrelsens tanker om et haveanlæg, som kan indgå i behandlingen af Sydgårdens klienter. Haven var oprindeligt et andet bestyrelsesmedlems ide, men Kirsten er optaget af at føre ideen ud i livet.

– Naturen spiller en stor rolle for din mentale balance, og et friluftsanlæg med skov, shelters, træningsredskaber osv. kan få stor, positiv betydning for behandlingen. At have en kropslig opmærksomhed er en typisk udfordring for misbrugere, når de skal føle sig ”hjemme i kroppen igen” efter afrusning. Når de skal finde kræfter til en ny tilværelse, forklarer Kirsten.

Som alt andet på Sydgården ligger der en grundig forberedelse til grund for et haveanlæg. Det bliver undersøgt, hvordan lignende projekter har givet positive resultater andre steder, så bestyrelsen kan diskutere sagen grundigt igennem, før anlægsgartneren involveres i anlægsarbejde.

– Bestyrelsen er meget detaljeorienteret. Medlemmerne vil ind i materien og bidrage til de faglige løsninger. Det er også derfor, det er så spændende at deltage i arbejdet, siger Kirsten Sønderby.

Sydgården vil være der for mennesker

Årene på Sydgården har bevist for Kirsten, at der er mere brug for stedets ånd og ekspertise end nogensinde.

– Omprioriteringsbidraget og 2%-besparelsen har været meget uhensigtsmæssig for den systematiske og målrettede behandling. Det har kostet dyrt for nogle mennesker, at kommunerne henviser færre til døgnbehandling.

– Sydgården vil gerne være der for dem, der har brug for det. Jeg anerkender, at dagtilbud er en dækkende behandling for nogel mennesker. Men der er også nogle, som har brug for tæt opfølgning og for at blive fjernet fra deres miljø, mens de er i behandling. Det gælder ikke mindst misbrugere med en dobbeltdiagnose, som Sydgården modtager i stigende antal – og vil få flere af i fremtiden, siger Kirsten Sønderby.