fbpx
30. september 2021
Af: Kristine Buske

Et barn der trives, finder nemmere vejen uden om misbrug

Hvad har et misbrugscenter og en forebyggende indsats til fælles? Vi har spurgt SSP Forebyggelse & Vejledning i Esbjerg, hvad de gør for at forebygge, at børn og unge ender ud i misbrug. Trivsel viser sig at være en vigtig faktor.

Forebyggelse i et trivselsfremmende perspektiv. De ord kan alle medarbejdere i SSP Forebyggelse & Vejledning i Esbjerg sige i søvne, hvis leder Vibeke Stage vækker dem om natten. Den kommunale afdelings vigtigste opgave er at forebygge misbrug, kriminalitet og ekstremisme ved at arbejde med trivsel allerede fra 0. klasse.

Det gør man ved at sikre de unge uddannelse og hjælpe dem med fritidsjob og et aktivt fritidsliv. Det sker i samarbejde med forældre, skolelærere, pædagoger og andre voksne, der er involveret i de unges liv.

”Vi ved, at børn og unge, der indgår i positive, sociale fællesskaber, trives bedre, og for børn og unge er det vigtigt at trives i flere arenaer i deres liv. Hvis vi for eksempel ser en ung vise tegn på begyndende misbrug, ser vi det som et resultat af mistrivsel. Derfor er børn og unge, der trives, vores hovedfokus,” forklarer Vibeke Stage.

For at øge trivslen blandt børn og unge tilbyder SSP Forebyggelse & Vejledning i Esbjerg blandt andet, at man kan have en fast fritidsguide i et år, der kan tage med til fritidsinteresser. Afdelingen bidrager også til en fritidsbutik, hvor familier kan komme fra gaden og få hjælp til fx kontingenter til fritidsaktiviteter.

Unge begynder at drikke senere

Det er svært at måle på forebyggende indsatser, da der er brug for et længere perspektiv. Derfor har Vibeke Stage ingen lokale tal, der dokumenterer, at indsatserne virker. Men tager man et landsdækkende perspektiv, er hun ikke i tvivl om, at det gør en forskel at sætte ind tidligt, hvis man vil mindske risikoen for at udvikle et misbrug.

”På landsplan kan man se statistisk, at unge begynder at drikke 1,5 år senere i dag, end de gjorde for 20 år siden. Det lyder ikke af meget, men der er stor forskel på, om man starter med at drikke som 14-årig eller som 16-årig. Den unge hjerne tåler dårligt alkohol, så jo tidligere du starter jo længere bliver den unge hjerne udsat for skadelig påvirkning. Samtidig kan man sige, at jo mere moden hjernen er, når du starter, jo bedre kan du forstå de mekanismer, der er i spil ved at indtage rusmidler. Og jo mindre risiko er der for, at du eksperimenterer med andre rusmidler og udvikler et misbrug,” forklarer Vibeke Stage.


To indsatser, samme mål

Selvom de fleste af indsatserne er forebyggende, træder SSP Forebyggelse & Vejledning i Esbjerg også ind, når det allerede er gået galt, og en ung person begynder at vise tegn på et misbrug. De hjælper med kontakt til egen læge, socialrådgivningen, psykiatrien samt misbrugstilbud, hvis der er behov for at igangsætte misbrugsbehandling.

”Vi ser misbrug som et symptom på noget andet. Derfor inddrager vi altid forældre og andre nøglepersoner i den unges liv, så vi sammen kan afklare, hvad misbruget kommer af og kan handle ud fra det,” fortæller Vibeke Stage.

Netop tilgangen, at et misbrug er et symptom på noget andet, deler Sydgården. Og selvom Sydgården først sætter ind, når et barn i mistrivsel er blevet voksen og har udviklet et misbrug, så mener centerleder Susanne Dahl alligevel ikke, at de to indsatser ligger særligt langt fra hinanden.

”Når folk har afsluttet et behandlingsforløb hos os, er vi optaget af at hjælpe dem til at få sunde, sociale relationer og interesser, som kan holde dem fra at falde i igen. Præcis på samme måde som forebyggelsesindsatsen i Esbjerg hjælper børn og unge med at finde et indhold i livet, så de for eksempel ikke ender ud i et misbrug. Hos Sydgården ser vi alle de skæbner, der ikke fik hjælp, da de var børn og unge. Derfor ser vi den forebyggende indsats som afgørende for, at færre mennesker i Danmark ender ud i misbrug,” siger Susanne Dahl.