fbpx
01. august 2019
Af: Carsten Gottlieb Johansen

En spydspids i behandlingen i Danmark

En alsidig karriere på området har vist for psykolog og seniorforsker Bo Bach, at misbrugsbehandling hænger uløseligt sammen med misbrugerens personlighedsmæssige sårbarhed. Sydgården er efter hans vurdering en spydspids inden for behandling med dette fokus, og derfor er han glad for at bidrage med sin faglighed i bestyrelsen.

Mennesker der lider.

Det er de mennesker, man møder i misbrugsbehandlingen. Mennesker som er svigtede og belastede. Og som på denne baggrund er blevet lokket ind i en blindgyde, de ikke kan finde vejen ud af, med mindre de får faglig hjælp.

– På Sydgården hersker en helt særligt professionel og vidensbaseret tilgang, som ikke kun har fokus på overfladesymptomer og -adfærd – men kigger på hele menneskets infrastruktur. Dette stærke og sympatiske fokus vil jeg gerne være med til at holde i hævd og værne om, forklarer Bo Bach.

Han havde allerede en dyb erfaring med mennesker i denne sårbare situation, da tidligere forstander Erik Hansen inviterede ham til at deltage i bestyrelsen i 2016. Og Bo Bach var glad for at kunne repræsentere en væsentlig del af den faglige tilgang på behandlingscentret.

– Sydgården udgør en spydspids inden for behandling af misbrug samt underliggende sårbarheds- og risikofaktorer. Og ikke mindst hersker der en god ånd på Sydgården, hvor både medarbejdere og ledelse har ”hjerte” for beboerne, konstaterer psykologen.

Skematerapi og kristne værdier

Det er omkring 12 år siden, at Bo Bach kunne forlade Københavns Universitet som uddannet psykolog, hvilket han efterfølgende har udbygget med en ph.d. grad om personlighedsforstyrrelser. Han har arbejdet som klinisk psykolog i Region Sjælland i 11 år både i distriktspsykiatri, på sengeafsnit og i psykoterapeutisk ambulatorium.

I de seneste 6-7 år desuden engageret i klinisk forskning med fokus på, hvordan udredning af personlighed og symptomer kan styrke behandlingen. Bo Bach er internationalt certificeret træner/supervisor i schema terapi, som udgør en hjørnesten i Sydgårdens behandling.

– At Sydgården har valgt schema terapi og fokus på personlighedsproblemer siger en hel del om den tilgang, der hersker i forhold til beboerne. Jeg er glad for, at jeg har mulighed for at støtte op om, at Sydgårdens faglige ekspertise kan bredes ud til behandling af fx traumer, siger Bo Bach.

Ud over sin personlige interesse og kompetence på området er Bo Bach også tiltrukket af Sydgårdens rodfæstning i kristne værdier.

– Jeg er selv vokset op i et kristent hjem med bl.a. tilknytning til KFUM, og det spiller stadig en central rolle i mit liv i dag. Så jeg har også en særlig interesse for at bakke op om Sydgårdens ”K” i KFUM-værdierne, siger han.

Misbrug har altid en funktion

Når Bo Bach i sit daglige virke beskæftiger sig med psykiatrien, kan han konstatere, at misbrug fortsat er meget udbredt i det danske samfund – og at det sjældent er problemet i sig selv. Misbrug er oftest et symptom på noget mere komplekst i et menneskes liv.

– I psykiatrien fylder misbrug utroligt meget – som noget der dulmer den smerte, der desværre opleves af så mange især unge mennesker i dag, siger han.

Erfaringen fra psykiatrien er, at misbrug ikke er på retur, men at det i nogen grad ændrer karakter. Ud over det kendte misbrug af stimulerende stoffer har WHO senest defineret en ny diagnose for afhængighed af computerspil. Der tales om pornoafhængighed som et tiltagende problem; træningsafhængighed kan udvikle sig til selvskadende adfærd og arbejdsnarkomani skaber tiltagende problematikker hos mange mennesker.

– Det er væsentligt at forstå, hvorfor et misbrug er opstået, og hvilken funktion det har for misbrugeren. Sydgården er en af de specialiserede klinikker, der har kapacitet til at behandle de mange årsagsforklaringer som traumer/PTSD og personlighedsforstyrrelser, siger Bo Bach.

Ånden på Sydgården

Som klinisk psykolog og seniorforsker ligger Bo Bachs professionelle fokus altså på de menneskelige udfordringer, der ligger bag ethvert misbrug. Han har en faglig interesse i, at et velrennomeret behandlingscenter som Sydgården har specialiseret sig i schema terapi, fordi metoden hermed viser sit værd i praksis, når den hjælper mennesker til at få bedre greb om deres liv.

– Behandling af misbrug handler i dén grad om behandling af mennesker. Hvis der skal skabes varige resultater, kan man ikke lægge for meget vægt på denne pointe. Og når det handler om menneskesyn, er Sydgården også en spydspids i vores branche. Ånden på Sydgården er noget, vores gode diskussioner i bestyrelsen er med til at bevare – til gavn for lidende mennesker mange år frem i tiden, siger psykolog Bo Bach.