fbpx
30. april 2019
Af: Charlotte Sandfeld

Det nære er er det vigtigste

Nye behandlingsmetoder, forskningsresultater og digital teknologi. Deltagelse i konferencer giver vigtig viden og inspiration for Sydgårdens personale. Men konklusionen efter KABS 2019 er, at for klienterne i misbrugsbehandling har det nære en enorm betydning.

Afdelingslederne fra behandlingen i Sdr. Omme og Renbæk fængsel var med, da KABS i marts afholdt International Stofmisbrugskonference i Nyborg.

Temaet for KABS 2019 var Sundhed, Sammenhæng og Sociale Udfordringer, og Sydgårdens repræsentanter deltog bl.a. ved oplæg om behandlingsmetoder, nye stoffer, forskningsresultater og den virkelighed, at teknologien muliggør nye behandlingsinsatser, såsom MOVE og traumefokuserede tilgang.

Traumeterapiens plads i behandlingen kan være vanskelig at integrere, men der er jo ingen tvivl om, at vi møder mange borgere, der har symptomer på PTSD som resultat af deres opvækst eller ders liv med misbrug. Et oplæg af to KABS-psykologer gav redskaber til at møde disse mennesker som behandlere.

Troen på et bedre liv

Den eftertanke, man ofte har med hjem fra en konference, handler om mødet med misbrugerne og hvor stor betydning det nære har for, at en behandling fører til et positivt resultat.

Hvordan skaber vi en relation til en klient, som ved siden af misbruget lider af PTSD, har en ADHD-diagnose eller andre psykiske udfordringer? Hvor kan vi møde dette menneske, så der opstår tillid og tro på, at vi i fællesskab kan finde vejen til et bedre liv uden misbrug?

Et inspirerende oplæg handlede om, hvordan vi klæder indsatte misbrugere på til at tackle livet efter løsladelse. Et liv som pludselig er uden de faste rammer, der var en logisk del af afsoningsperioden, og hvor den løsladte igen bliver konfronteret med sin tidligere kriminelle virkelighed. Men hvor retlige og økonomiske udfordringer også kan undergrave kriminalpræventive initiativer og et liv uden misbrug.

Arbejdsglæde og trivsel

Fokus var også på, at vi som behandlere oplever at få flere og mere komplekse opgaver, samtidig med at økonomien ikke følger med mængden af opgaver.

Det betyder, at vi ikke altid kan planlægge behandlingen på den måde, vi vurderer som den bedste. Til ulempe for misbrugeren – men også nogle gange for os selv. Mistrivsel og sygefravær er desværre også en del af branchen, og det kan have både menneskelige og økonomiske konsekvenser.

På Sydgården er vi opmærksomme på, at ledere og mellemledere skal værne om arbejdsglæden, og at vi alle skal arbejde med vores egen robusthed – uden at vi som medarbejdere får eneansvar for egen trivsel.

Vi takker for inspirerende oplæg fra ind- og udland og for de meningsfulde samtaler, vi fik med os på Sydgårdens stand.