Livet på Sydgården

I dette hjørne af Sydgården tager beboerne, de pårørende og personalet ordet.

09. september 2019

Et blik ind i en anden verden

Poul Martin Langdahl kendte ikke meget til misbrugsbehandling, før han indtrådte i bestyrelsen. I dag er han stolt af det arbejde, der udføres på Sydgården – og det har også haft indflydelse på hans virke som sognepræst.

Følg livet på Sydgården

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og følg med i beboernes, de pårørendes og personales beretninger.

16. august 2019

Misbrugere er mennesker ligesom os andre

Gennem en praktikplads på hos Sydgården fik Sanne et bedre indblik i behandlingen af misbrug og de skæbner, der lever med afhængigheden.
09. august 2019

Oplevelser uden for huset er træning i et liv uden misbrug

Tirsdagsudflugter henover sommeren er god træning for Sydgårdens beboere i at deltage i aktiviteter og være sammen med andre mennesker uden at have misbruget som skjold.
07. august 2019

Sydgården i Kristeligt Dagblad: Vi har brug for en samlet pakke, hvis vi skal hjælpe folk ud af misbrug

Antallet af døgnbehandlingstilbud er faldet markant de seneste år. Det er et stort problem, for faldet skyldes desværre ikke, at færre mennesker har behov for behandling. Det sætter centerleder, Susanne Dahl, fokus på i en kronik bragt af Kristeligt Dagblad.
06. august 2019

Medfølelse og egenomsorg er svært for mange misbrugere

Terapiformen Compassion Fokuseret Terapi skal hjælpe den enkelte beboer med at slippe angsten, tage bedre vare på sig selv og genfinde medfølelsen for sine medmennesker.
01. august 2019

En spydspids i behandlingen i Danmark

En alsidig karriere på området har vist for psykolog og seniorforsker Bo Bach, at misbrugsbehandling hænger uløseligt sammen med misbrugerens personlighedsmæssige sårbarhed. Sydgården er efter hans vurdering en spydspids inden for behandling med dette fokus, og derfor er han glad for at bidrage med sin faglighed i bestyrelsen.
03. juli 2019

Kirsten værner om hjertestedet Sydgården

Som formand for Sydgårdens bestyrelse ser Kirsten Sønderby det som sin vigtigste opgave at værne om de allerede eksisterende værdier på det ”hjertested”, hun opfatter Sydgården som. Bl.a. ved at ansætte den helt rigtige leder, ved at stå i spidsen for et kommende have-anlæg og ved at værne om den høje faglighed.
28. juni 2019

Den festlige studentertid er ikke kun sjov

Ikke alle unge kan håndtere de store mængder alkohol i studenterdagene. Derfor er det som forældre vigtigt at være opmærksom på dit barns adfærd, når de festlige dage er ovre.
26. juni 2019

Sydgården i Berlingske: Fokus på livet efter behandling

Misbrug gemmer på flere tabuer. Det vil Sydgården gerne have frem i lyset. Derfor deltager vi for anden gang i Berlingskes tillæg TABU – denne gang med fokus på tilværelsen efter misbrugsbehandling.
10. juni 2019

Meningsfuld indsats i fængslet

Der er mange gengangere i misbrugsbehandlingen i Renbæk fængsel. Mange tilbagefald og frustrationer. Men der er også masser af positive fremskridt hos deltagerne, og Sydgårdens stab af behandlere opfatter arbejdet i fængslet som noget af det mest meningsfulde, de har med at gøre.
09. juni 2019

Medicinmisbrug

Et medicinmisbrug kan være opstået som supplement til et andet misbrug eller stå alene. Misbrug af medicin opstår oftest i forbindelse med angstdæmpende, beroligende og smertestillende midler.
03. juni 2019

Nogle skal hjælpe, når de udsatte bliver glemt

Bestyrelsesmedlem hos Sydgården, Bente Meunier, har været engageret i socialt arbejde hele sit liv, siden hun som ung blev involveret i støtte til hjemløse i Frankrig. ”Jeg opdagede, at det kalder på en helt særlig indsats, når mennesker har en masse sammensatte problemer at slås med – og jeg vil altid være en af dem, der gerne vil være med til at løse problemer”.
27. maj 2019

Kursus på Sydgården: Her kunne jeg godt selv bo

Alkoholbehandler Marianne Egelund deltager i 2019 i Sydgårdens Moduskursus. Med sin omfattende erfaring på området er hun glad for, at hun stadig kan lære noget nyt – og imponeret over undervisernes store ro, omsorg og hjerte.
30. april 2019

Det nære er er det vigtigste

Nye behandlingsmetoder, forskningsresultater og digital teknologi. Deltagelse i konferencer giver vigtig viden og inspiration for Sydgårdens personale. Men konklusionen efter KABS 2019 er, at for klienterne i misbrugsbehandling har det nære en enorm betydning.